Gündelik çykyş
Kwadrat metrler
Önümçilik enjamlary

Şençzhenen fudaxiang önümleriniň gündelik önümçiligi üç million. Bu 7982-ni öz içine alýar
inedördül metr.50-den gowrak enjam bar.Biz sumka öndürýän zawod.
çig mal ýasamak ukybymyz hem bar.Şeýlelik bilen bahany bu görnüşde dolandyryp bolýar.
Müşderä gelmezden ozal harytlaryň ajaýypdygyna göz ýetirmek üçin hil gözegçimiz bar.

Önümçilik enjamlary

Termalizasiýa otagy

Termalizasiýa otagy

Torba ýasaýjy maşyn

Torba ýasaýjy maşyn

Partladylan film enjamy

Partladylan film enjamy

Goşma sumka ýasaýjy maşyn

Goşma sumka ýasaýjy maşyn

Laminasiýa enjamy

Laminasiýa enjamy

Çaphana ussahanasy

Çaphana ussahanasy