خروجی روزانه
متر مربع
تجهیزات تولید

تولید روزانه محصولات شنژن فوداکسیانگ سه میلیون است که 7982 را پوشش می دهد
متر مربع.بیش از 50 تجهیزات در اختیار دارد.ما کارخانه کیسه سازی هستیم.
ما توانایی ساخت مواد خام را نیز داریم.بنابراین می توان قیمت را از این طریق کنترل کرد.
ما بازرس کیفیت داریم تا مطمئن شویم کالا قبل از رسیدن به مشتری کامل است.

تجهیزات تولید

اتاق حرارتی

اتاق حرارتی

دستگاه کیسه سازی

دستگاه کیسه سازی

دستگاه فیلم دمیده

دستگاه فیلم دمیده

دستگاه ساخت کیسه مرکب

دستگاه ساخت کیسه مرکب

دستگاه لمینت

دستگاه لمینت

کارگاه چاپ

کارگاه چاپ